Kult-ura na Goriškem

Pričujoči dokument (2014) je del moje prijave na razpis in vizija kulturne hiše v Novi Gorici. Program je bil po mnenju "strokovnjakov" preveč ambiciozen ter bil potemtakem zavrnjen. Svetujejo nam, da svoje ideje uveljavljamo "offline". Seveda bomo to tudi storili. Na mestu se mi zdi tudi vprašanje, koliko časa je potrebno, da bo primorska stroka povzdignila svoj glas. Samo v društvu Nova zasledimo nekaj deset že oz. v relativno kratkem obdobju izšolanih akademskih glasbenikov.

Kulturni dom Nova Gorica potrebuje vizijo

Kulturni domNova Gorica regijskega središča mora postati območni generator kulture. Ustanova, ki druži prebivalstvo določenega območja, ki spodbuja in vzgaja tako ustvarjalce kot uporabnike kulturnih dobrin. Umetnost lahko služi kot ogledalo časa, v katerem živimo, kot spomin na preteklost in pogled v prihodnost. 

Kulturni dom mora ponujati različne kulturne programe in nuditi vsaj osnovne pogoje za ustvarjanje mladih, srednje generacije in starejših. Na tak način bomo lahko v nekaj letih vzgojili občutljivo publiko, ne nazadnje pa tudi poskrbeli za sponzoriranje lastne dejavnosti. Dokazano je, dale posamezniki, ki so doživeli v mladosti pozitivno izkušnjo in jim je ustvarjanje pomagalo pri razvoju,  enak občutek in uspeh želi tudi drugim. Tu se skriva osnovna zamisel insrčika sponzorjev kulture. 

Tudi zaradi kriznih časov in prestrukturiranja javnih programov, ko upada državni delež financiranja na celotnem področju kulture, je nujno potreben preobrat v mišljenju in snovanju kulturne ponudbe, ki bi ponujale drugačne oziroma privlačnejše vsebine izhajajoče iz sodobnosti, domiselnih pristopov k promociji kulture blizu današnjemu poslušalcu. Zgleden primer jena primer sloviti venezuelski El sistema. Veliko slovenskih kulturnih domov v zadnjem obdobju zaradi pomanjkanja osnovne ideje ali izkušenj pri organizaciji koncertov s sodobnim konceptom ukinja glasbene in druge abonmaje.

 

Dejavnost št. 1: Podpora mladim glasbenikom.

 

Mladi goriški glasbeni ustvarjalci po 20 letih samostojne Slovenije še vedno nimajo urejene osnovne platforme za lasten umetniški razvoj. Kulturni dom bo s svojo ekipo ljudi nudil tehnično, logistično in strokovno podporo mladim primorskim glasbenikom in skupinam. Preko izmenjav bo podpiral njihova prizadevanja za nastope v Sloveniji in tujini.

 

Dejavnost št. 2: Kulturni dom Nova Gorica bo kulturni dom odprtih vrat.

 

Človek kot ustvarjalno bitje hoče in želi najprej ustvarjati, šele nato prične kulturo tudi trošiti. Zaradi tega bo razvoj kulturnega doma vključeval ustvarjanje mladine s pomočjo že formiranih zasedb (orkester, komorne skupine, zbor) ter vizualno, računalniško ustvarjanje tipa »hengarnica« oz. »hekovnik«. Organizirana bodo tudi glasbena, likovna, avdio-vizualna izobraževanja za odrasle v obliki šole, periodičnih mojstrskih tečajev in delavnic, ki jih bodo vodili priznani strokovnjaki na svojem področju. 

Kulturnim društvom in posameznim ustvarjalcem iz območja občine Nova Gorica bo omogočen tedenski brezplačni najem dvorane (na točno določen dan v tednu).

Cenovna politika pri oddaji dvoran se bo prilagajala (ne)komercialnosti projekta ter številu poslušalcev.

Konferenčna dejavnost bo negovana - generirana v povezavi sturističnimi organizacijami.

 

Dejavnost št. 3: Kulturni dom Nova Gorica tudi kot institucionalna podpora ljubiteljski oz. polprofesionalni kulturi.

 

Lastna produkcija kot najvišja umetniško poustvarjalna dobrina. Naloga v domače okolje vpetega in uspešnega kulturnega doma ni samo to, da kupuje kulturne programe in storitve oziroma da opravlja vlogo nabavnega referenta kulturnih dobrin. V Novi Gorici že obstajajo kakovostni šolani ustvarjalci in poustvarjalci, ki bi izvrstno opravljali svoje kulturno poslanstvo, če bi jim bilo to omogočeno. Z ustanovitvijo društva NOVA pred 20 leti se je v Novi Gorici začel kulturni preporod. Želje in ambicije tukajšnjih glasbenikov so po več desetletjih dobrega dela primorskih glasbenih šol ter dirigentov orkestrov končno le pripeljale do realizacije projekta simfonični orkester. Zrelost kulturnega prostora, kritična masa ter izobrazba glasbenikov so omogočile ustanovitev veličastnega sestava. NOVA filharmonija ni zgolj ljubiteljski sestav, ampak orkester, sestavljen tudi oz. pretežno iz študentov visokih šol za glasbo (Trst, Ljubljana, Mons, Udine). Splošna praksa nam kaže, da uspešen orkester in zbor  potrebujeta prostorsko umeščenost, infrastrukturo ter dober menedžment z vizijo. Kulturni dom bo prvič v zgodovini svojega obstoja dobil svoj hišni simfonični orkester.

 

Dejavnost št. 4: Celostni pristop.

 

Problem tovrstne ustanove je, kadar število abonentov upada. Razlog je predvsem v tem, da se glasbeno vzgojeno poslušalstvo stara, kulturna ponudba pa ne vključuje novih produktov. Korelacija nastopajoči – občinstvo je na nezavidljivem nivoju. Celostni dogodki so izjema. KD Nova Gorica bo ponudil svež koncept spajanja institucionalne in profesionalizirane kulture z goriškimi kulturnimi oz. glasbenimi ustvarjalci. Zagotovili bomo zveneča imena iz področja glasbe, komorne opere in glasbenega gledališča, sodelovanja z eminentnimi institucijami in orkestri pa bodo tudi pedagoško osmišljena. 

Vključevanje mladih solistov iz tega področja bo prej pravilo kot izjema. 

Celostni pristop bo vključeval predkoncertne pogovore, interaktivne koncertne dogodke na premišljeni lokaciji in ob ustrezni priložnosti, pedagoški pristop nastopajočih, medkoncertno oziroma pokoncertno druženje. Jedro koncertne hiše so njeni člani oziroma člani orkestrov, ki zagotavljajo vedno številčnejšo publiko. Mlade glasbenike pregovorno radi poslušajo vsi: starejši, starši ter njihovi vrstniki. To je relativno preprosta rešitev, ki je v praksi tudi takoj izvedljiva.

 

Dejavnost št. 5: Akademija, lastna ustvarjalnost in ustanavljanje novih sestavov.

 

Kulturni dom bo pobudnik novih glasbenih vokalnih in instrumentalnih sestavov. Prva naloga bo ustanovitev mladinskega zbora goriške regije. Nova Gorica kljub večkratnim poskusom ustanavljanja in delovanja ne premore kvalitetnega zbora, kot jih premore marsikatero, tudi manjše mesto (Vipava, Koper, Doberdob, Litija, Ljubljana idr.). Tudi delovanje simfoničnega orkestra bo z ustanovitvijo kvalitetnega zbora prešlo na višjo kakovostno raven. 

Akademija bo zasnovana kot multidisciplinarno študijsko središče za instrumentalno in vokalno glasbo.

Akademija bo usmerjena v mednarodni prostor, služila pa tudi slovenskim učencem, dijakom in študentom, ki si želijo poglobiti svoje znanje. Akademija bo paralelna institucija že obstoječi infrastrukturi. 

Umeščena bo v temu primerno inspirativno okolje. Študentje in profesorji iz celotnega sveta bodo poleg programskih koncertov in znanja s svojim gostovanjem tudi finančno prispevali v ta prostor.

Povezovanje profesorjev solistov z glasbenim abonmajem bo kljub odlični kvaliteti za KD NG pomenilo racionalizacijo stroškov. Ob dobrih rezultatih bomo ponudbo razširili tudi na ostala polja umetnosti.

 

Dejavnost št. 6: Festivali in tekmovanja z jasno zasnovo in povezovalno vlogo.

 

Dober festival potrebuje svojo stalnost, pravo usmerjenost in vpetost v okolje. Nova Gorica si prizadeva že več let postaviti mesto na zemljevid mednarodno priznanih in prepoznavnih festivalov, kar ji do sedaj še ni povsem uspelo. Glasba je lahko samo zvočna kulisa, lahko je poučna, lahko je pa tudi zabavna. Glasba je lahko klasična ali neklasična, koncertna ali plesna, pomembna sta namen in struktura poslušalcev. Kulturni dom Nova Gorica si bo pri festivalski dejavnosti prizadeval združevati področja konceptualne glasbe z lokalno gastronomijo, slikarsko in kiparsko umetnostjo, obrtjo, fotografijo in arhitekturo, kar ponuja le malo festivalov v Evropi. Ustanovili bomo tekmovanje orkestrov s poudarkom na glasbi vseh žanrov od jazza, pihalnih orkestrov, big bandov, revijskih orkestrov do veličastnih simfoničnih in s tem ponudili mestu utrip glasbe, ki bi pritegnil ljubitelje vseh glasbenih zvrsti na visokem noviju. Dogodek bi lahko občini že v prvem letu poleg koncertnih nastopov, prispeval tudi preko 3000 nočitev. 

 

Dejavnost št. 7: Spodbujanje kulturnega turizma

Nova Gorica ostaja kulturno obrobje, dokler tvorijo jedro programat. i. B produkcije iz Ljubljane ter nastopi večinoma vzhodnih, umetniško povprečnih ali celo podpovprečnih glasbenih zasedb. Odliv primorskega kapitala na tuje brez povratnega učinka je na tem primeru jasno evidenten. V sedanjih kriznih časih je še toliko bolj pomembna premišljena poraba vloženega denarja. Kultura namreč ni samo potrošnja, ampak lahko denar tudi generira. 

Primeri dobre prakse (med drugim tudi zelo nizek odstotek javnega denarja pri omenjenih uspešnih projektih Svirel in OrkesterkamP) nam povedo, da je to izvedljivo. Nova Gorica bi morala izkoristiti možnosti, ki jih ponuja kulturni turizempo vzoru festivalov, kjer denar, ki ga prinašajo kulturne storitve in dobrine prekaša lokalno / državno industrijo. Še zlasti zato, ker so propadla skoraj vsa velika podjetja, igralniška dejavnost pa ima tudi pomembne omejitve. 

 

 

Dejavnost št.8: Vizualne umetnosti.


Kulturni dom Nova Gorica v programskem smislu pokriva še dve temeljni disciplini, ki ustanovi prinašata ugled: razstavišče vizualne umetnosti v Mestni galeriji Nova Gorica in filmska ponudba tehtnih nagrajenih filmov združenih v odmeven in uspešen abonma Filmsko gledališče. Galerijski programski svet bo odločal kot je preverjena in ustaljena praksa pri javnih zavodih o letnih programih, ki bodo potekali v galeriji. S premišljenim izborom članov v strokovno telo bomo zagotavljali tehtnost programov. Poudarek bo na sodobni ustvarjalnosti prepoznavnih slovenskih akademsko izobraženih umetnikih kot tudi tujih. S posebnim poudarkom izbora vsebin, ki bi s svojo pomenskostjo bogatile kulturni prostor kamor je umeščena s tenkočutnim odnosom do lokalnega dogajanja, filozofije in razumevanja družbenih smernic. Usmerjenost v predstavitev domače goriške ali primorske ustvarjalnosti bo dopolnjevala v programskem smislu programe glasbe. V smislu razširjanja razumevanja nastajanja sodobne vizualnega koncepta umetniškega ustvarjanja bodo predavanja namenjena tako odraslim ljubiteljem vizualne umetnosti kot tudi akademsko izobraženim interesentom, katere bodo vodili in pripravljali uveljavljeni strokovnjaki, kot tudi šolajočim se otrokom in mladostnikom z organizacijo vzgojnih prireditev, ki vplivajo na razvoj odgovornosti do umetnosti in kulture ter na poglobljeno razumevanje vizualne umetnosti. Tudi slednje bodo v razvejani dejavnosti pedagoško usmerjenih likovnikov vodili priznani umetniki.   

Filmska ponudba Kulturnega doma Nova Gorica predstavlja redkost goriškega prostora, ki v tem trenutku ne ponuja komercialnega filma zaradi neprimernosti (zastarelih in preživetih) prostorov. Film kot sedma umetnost – kot subkultura – terja določene zakone sodobnih smernic. Filmska ponudba s pomočjo strokovnjakov, ki oblikujejo atraktivno ponudbo se bo naslanjala na nagrajene filme s festivalov svetovne produkcije. Za najmlajše bo poskrbljen filmski abonma namenjen njihovi stopnji razumevanja.